Lịch Thi

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
http://sinhvien.hlu.edu.vn/SubNews/Details/17557
 
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Lịch thi Khóa 42 học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi Khóa 42 học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 các môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2
Theo đề nghị của Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo bổ sung lịch thi lần 2 các môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2 như sau:
 
Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Công pháp quốc tế Khóa 40 học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp N03 và N07
Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Công pháp quốc tế Khóa 40 học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp N03 và N07
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 của khóa 42
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 của khóa 42
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
 
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi