Thông báo

Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 12/8/2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 10/8/2018
Danh sách thí sinh xác nhận nhập học Khóa 43 niên khóa 2018-2022 hệ đại học chính quy tính đến ngày 10/8/2018
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2018 Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2018 vào hệ Đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018-2022)
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
 
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
Danh sách thí sinh đăng ký miễn thi THPTQG môn tiếng Anh và có nộp chứng chỉ quy đổi điểm vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy Khóa 43 đã xác nhận nhập học
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp ngành Luật đối với sinh viên lớp song bằng Khóa 39 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp ngành Luật đối với sinh viên lớp song bằng Khóa 39 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 40 hệ đại học chính quy (đợt thực tập từ ngày 13/8/2018 đến 16/9/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 40 hệ đại học chính quy (đợt thực tập từ ngày 13/8/2018 đến 16/9/2019)
 
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Quyết định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển và thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ K43 hệ đại học chính quy
Quyết định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển và thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ K43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THEO PHƯƠNG THỨC 1 (DIỆN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT CỦA THÍ SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN/ NĂNG KHIẾU/ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA)
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THEO PHƯƠNG THỨC 1(DIỆN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT CỦA THÍ SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN/ NĂNG KHIẾU/ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA)