DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THEO PHƯƠNG THỨC 1 (DIỆN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT CỦA THÍ SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN/ NĂNG KHIẾU/ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA)

Đăng vào 13/07/2018 11:47