Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà nội hệ đại học chính quy năm 2018 theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT

Đăng vào 16/04/2018 14:43:25

Xem tại đây: thông báo, mẫu phiếu dkxt