Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)

Đăng vào 11/06/2021 15:38

Xem tại đây

Danh sách sinh viên đoàn thực tập: Đoàn số 1, Đoàn số 2