Quyết định v/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/08/2022 10:00

Xem tại đây

Công văn của BGD&ĐT về việc xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế (Xem tại đây)

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế