Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 09/12/2016 10:45

Quyết định chi tiết

Quy chế đào tạo theo tín chỉ chi tiết