Giới Thiệu

Đăng vào 09/12/2016 09:38:03}

Văn phòng:

87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.8.38295299 - Fax: 84.8.38250359
Email: info@hlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý công tác đào tạo đối với hệ đại học chính quy của nhà trường; quản lý chương trình, kế hoạch học tập, thời khóa biểu của sinh viên chính quy và không chính quy, thực hiện các tác nghiệp trong công tác đào tạo như quản lý kết quả học tập của sinh viên, xét khen thưởng, lên lớp, tạm dừng tiến độ học tập.

Về công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm mà Phòng đã thực hiện rất tốt trong nhều năm qua, đảm bảo yêu cầu an toàn, chính xác và khách quan, được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao, đem lại niềm tin cho các thí sinh, gia đình và xã hội.Hàng năm, Phòng đã xem xét trình Hội đồng nhà trường công nhận tốt nghiệp cho khoảng 1000 cử nhân luật hệ chính quy. Tính từ ngày thành lập đến nay số lượng sinh viên tốt nghiệp do Phòng quản lý khoảng 6000 người. Các cử nhân luật do nhà trường đào tạo hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị khác có liên quan cùng với nhà trường xây dựng lại chương trình đào tạo mới dành cho sinh viên hệ chính quy đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội và bước đầu hội nhập quốc tế.