Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 43 đăng ký học Anh văn HP2
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 43 đăng ký học Anh văn HP2
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 tốt nghiệp đợt 4 và sinh viên văn bằng 2 chính quy
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 tốt nghiệp đợt 4 và sinh viên văn bằng 2 chính quy
 
Thống báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thống báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v.v dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v.v dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo v/v nghỉ giảng dạy, học tập trong thời gian thi THPT QG năm 2019
Thông báo v/v nghỉ giảng dạy, học tập trong thời gian thi THPT QG năm 2019
 
Lễ khai mạc cuộc thi FDI MOOT 2019
Lễ khai mạc cuộc thi FDI MOOT 2019
 
Lịch trình cuộc thi FDI Moot (Foreign Direct Investment Moot) vòng loại quốc gia, vòng loại khu vực và quốc tế
Lịch trình cuộc thi FDI Moot (Foreign Direct Investment Moot) vòng loại quốc gia, vòng loại khu vực và quốc tế
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàntrường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàntrường
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 5/2019)
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 5/2019)
 
Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi SVNCKH 2019
Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi SVNCKH 2019
 
Trường Đại học Luật Hà Nội kết hợp với Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) tổ chức vòng thi quốc gia FDI MOOT 2019
Trường Đại học Luật Hà Nội kết hợp với Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) tổ chức vòng thi quốc gia FDI MOOT 2019
 
Thông báo về việc trả hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K40
Thông báo về việc trả hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K40
 
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên các khoá chính quy lần thứ 3
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên các khoá chính quy lần thứ 3
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ dại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ dại học chính quy