Thông báo

Thời khóa biểu các lớp Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
Thời khóa biểu các lớp Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v tách lớp lý thuyết học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 41
Thông báo v/v tách lớp lý thuyết học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 41
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 43
 
Danh sách sinh viên K42 ngành Luật kinh tế không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K42 ngành Luật kinh tế không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
 
Thông báo V/v thu phí BHYT năm học 2018-2019 bổ sung
Thông báo V/v thu phí BHYT năm học 2018-2019 bổ sung
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
 
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)
 
Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp ôn tập Tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp ôn tập Tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên học lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu Khóa 43
Danh sách sinh viên học lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu Khóa 43
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các Khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các Khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 các khóa hệ chính quy và văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 các khóa hệ chính quy và văn bằng hai chính quy
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy