Thông báo

Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38, K39 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38, K39 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 (Hội đồng Luật dân sự)
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 (Hội đồng Luật dân sự)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 40 hệ Đại học chính quy
Thông báo khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 40 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo tuyển chọn sinh viên tham dự Vòng thi quốc gia năm 2019 – Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật đầu tư quốc tế (FDI Moot)
Thông báo tuyển chọn sinh viên tham dự Vòng thi quốc gia năm 2019 – Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật đầu tư quốc tế (FDI Moot)
 
Sinh viên Đại học Luật Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olimpic tiếng Nga toàn quốc lần thứ XVI
Sinh viên Đại học Luật Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olimpic tiếng Nga toàn quốc lần thứ XVI
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 20/1/2019)
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 20/1/2019)
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
 
Thông báo thay đổi hội trường thi, học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo thay đổi hội trường thi, học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo V/v nhận kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
Thông báo V/v nhận kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên trong trường
 
Thông báo v/v chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v hoàn thành thủ tục đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
Thông báo v/v hoàn thành thủ tục đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
 
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên ngành Luật Chất lượng cao được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên ngành Luật Chất lượng cao được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018