Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Quyết định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển và thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ K43 hệ đại học chính quy
Quyết định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển và thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ K43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Thông báo v/v nộp hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Khóa 43 (niên khóa 2018-2022) diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
 
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THEO PHƯƠNG THỨC 1 (DIỆN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT CỦA THÍ SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN/ NĂNG KHIẾU/ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA)
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THEO PHƯƠNG THỨC 1(DIỆN XÉT DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT CỦA THÍ SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN/ NĂNG KHIẾU/ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA)
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018 - 2022)
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018 - 2022)
 
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại phiên họp ngày 12 tháng 7 năm 2018
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại phiên họp ngày 12 tháng 7 năm 2018
 
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Lịch thi và thời gian thi tuyển sinh khóa 2 hệ Liên thông đại học hình thức chính quy mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
 
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy (niên khóa 2014-2018)
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học hai chính quy năm 2018 đợt 2 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học hai chính quy năm 2018 đợt 2 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
Thông báo v/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội hệ đại học chính quy 2018
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - 06/2018
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - 06/2018
 
Thông báo v/v nghỉ giảng dạy, học tập đối với hệ đại học chính quy tại học kỳ phụ năm học 2017-2018 trong thời gian thi THPT Quốc gia 2018
Thông báo v/v nghỉ giảng dạy, học tập đối với hệ đại học chính quy tại học kỳ phụ năm học 2017-2018 trong thời gian thi THPT Quốc gia 2018
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa 37, 38, VB2CQ khóa 13, 14 đợt tháng 6/2018
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa 37, 38, VB2CQ khóa 13, 14 đợt tháng 6/2018
 
Điểm chuẩn trúng tuyển, kế hoạch phúc khảo, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
Điểm chuẩn trúng tuyển, kế hoạch phúc khảo, khai giảng đối với sinh viên Khóa 17 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3
 
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đọt 1
Sổ điểm thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy năm 2018 khóa 17 đọt 1
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy