Lịch Thi

Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 của khóa 42
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 của khóa 42
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
 
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi