Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên các khóa
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 38 hệ Đại học chính quy
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 38 hệ Đại học chính quy
 
Lịch thi lần 2 Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 20/3 đến 02/04/2017)
Lịch thi lần 2 Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 20/3 đến 02/04/2017)
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn kỹ năng chung về Tư vấn Pháp luật học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn kỹ năng chung về Tư vấn Pháp luật học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quốc năm 2017
Kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quốc năm 2017
 
Thông báo V/v hoàn tiền BHYT 2017 cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo
Thông báo V/v hoàn tiền BHYT 2017 cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo
 
Thông báo thay đổi hội trường giảng dạy Đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy (Thực hiện từ ngày 13/03 đến 16/04/2017)
Thông báo thay đổi hội trường giảng dạy Đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy (Thực hiện từ ngày 13/03 đến 16/04/2017)
 
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên được Hội đồng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và chính quy văn bằng thứ hai công nhận phiên họp 06/03/2017
Danh sách sinh viên được Hội đồng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và chính quy văn bằng thứ hai công nhận phiên họp 06/03/2017
 
Thông báo V/v thu phí bổ sung bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v thu phí bổ sung bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 - 2017
 
Kết quả thi tiếng Anh phân loại theo chuẩn Toeic ngày 25 - 02 -2017
Kết quả thi tiếng Anh phân loại theo chuẩn Toeic ngày 25 - 02 -2017
 
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
 
Thông báo V/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
 
Thông báo V/v bổ sung danh sách sinh viên K38 tham gia BHYT năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v bổ sung danh sách sinh viên K38 tham gia BHYT năm học 2016 - 2017
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo bán vé tháng học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo bán vé tháng học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường