Thông báo

Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 43 được tặng sách
Danh sách sinh viên Khóa 43 được tặng sách
 
Thông báo V/v trả sổ khám bệnh cho sinh viên Khóa 43
Thông báo V/v trả sổ khám bệnh cho sinh viên Khóa 43
 
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên Khóa 43
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên Khóa 43
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 10/2018
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 10/2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2018-2019 cho sinh viên K43
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2018-2019 cho sinh viên K43
 
Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần va sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 43 và Liên thông khóa 2 năm học 2018-2019
Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần va sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 43 và Liên thông khóa 2 năm học 2018-2019
 
Thông báo đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/10 đến 25/11/2018)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/10 đến 25/11/2018)
 
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K43
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K43
 
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 và Liên thông Khóa 1
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 và Liên thông Khóa 1
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi phòng học, lịch học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi phòng học, lịch học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 22/10/2018 đến 25/11/2018)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 22/10/2018 đến 25/11/2018)
 
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43
 
Kế hoạch Quyên góp sách và tổ chức "Diễn đàn mua bán, trao đổi giáo trình, tài liệu đã qua sử dụng" tại Trung tâm Thông tin Thư viện
Kế hoạch Quyên góp sách và tổ chức "Diễn đàn mua bán, trao đổi giáo trình, tài liệu đã qua sử dụng" tại Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018