Đại học chính quy

Danh sách sinh viên Khóa 38 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 9 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 38 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 9 - 04/2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 7 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 7 - 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ phụ đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ phụ đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ và hội trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 40 hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ và hội trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 40 hệ Đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019
Danh sách dự kiến sinh viên khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ bổ sung học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ bổ sung học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ chính quy
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khía hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khía hệ đại học chính quy
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 40 hệ chính quy (niên khóa 2015-2019)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 40 hệ chính quy (niên khóa 2015-2019)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2018 -2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2018 -2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 20/1/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 20/1/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối vói sinh viên Chất lượng cao
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối vói sinh viên Chất lượng cao
 
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 40
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 40
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (từ 25/02 đến 29/03/2019)
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (từ 25/02 đến 29/03/2019)
 
Thông báo tổ chức ôn tập thi Ngoại ngữ theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập thi Ngoại ngữ theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần môn học học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần môn học học kỳ II năm học 2018-2019